C0v1d19 belum tamat,V1rus P0li0 pula dikesan di Malaysia.1ni Pend3dahan Terkini Dr Noor Hisham

Sila baca dibawah ini untuk maklumat penuh dan lengkap. Terima kasih kerana membaca artikel kami ini.

Hari ini kec0h mengatakan bahawa v1rus p0li0 dikesan di Labuan, Malaysia. Berikut kami k0ngsikan lap0ran akhbar dan media pada hari ini berkaitan perkara tersebut.

Menurut satu lap0ran dari Sabahp0st dengan tajuk: V1rus P0li0 dikesan di Labuan. Dengan mengatakan bahawa Kementerian Kesihatan (KKM) mengesan v1rus p0li0 dalam sampel air kumbahan yang diambil di Labuan susulan daripada aktiviti survelan persekitaran menerusi persampelan yang diperluaskan ke 64 l0kasi di seluruh Malaysia.

Namun menurut, Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk N00r Hisham Abdullah mengatakan bahawa pengesanan v1rus itu disahkan 0leh Makmal Rujukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WH0) di Australia.

Namun kita harus bersyukur setakat ke hari ini tiada k3s dikesan di kawasan terbabit. Menurut Dr N00r Hisham tiada k3s dalam kalangan penduduk Labuan setakat hari ini berdasrakan kepada survelan Acute Flaccid Paralysis (AFP).

Selain itu, saringan dibuat keatas 41 0rang kanak-kanak sihat berumur bawah 5 tahun secara rawak dibuat juga tidak menemui k3s.

0leh itu, Dr N00r Hisham meminta kepada ibu bapa membawa anak berumur bawah 13 tahun bagi menerima vaksin 0ral p0li0 mengikul jadual yang dimaklumkan 0leh pihak Jabatan Kesihatan Labuan.

Setakat ke hari ini, tiada lagi penambahan k3s p0li0 di Sabah dan bilangan k3s yang disahkan p0li0 melalui ujian makmal adalah kekal 4 kes sehingga ke hari ini.

Dr N00r Hisham menambah bahawa sekiranya ada kanak-kanak yang tidak dapat suntikan vaksin p0li0, maka ibu bapa dinasihatkan berbuat demikian dengan cepat.

Vaksin p0li0 yang diberikan adalah secara suntikan dalam bentuk vaksin lima serangkap yang mengandungi k0mp0nen antigen difteria, tetanus, pertussi0s p0li0 dan Haem0philus influenzae type b perlu diambil mengikut jadual yang ditetapkan pada umur 2,3 5 dan 18 bulan.

Apa Kata Anda. M0h0n maaf jika ada tersilap dan s@lah.. Terima Kasih!

Leave a Reply