Hanya Kerana Berk0ngsi Cara Basuh Tangan,Jurur4wat Ini Telah Diken4kan Tind4kan 0leh 0rang Atasan Yang Tak Celik

Sila baca dibawah ini untuk maklumat penuh dan lengkap. Terima kasih kerana membaca artikel kami ini.

Rasanya ramai yang tahu bahawa terdapat se0rang jurur4wat telah dikenakan tindakan 0leh pihak atasan untuk memberi sebab mengapa beliau merakamkan kaedah cucian tangan dengan betul melalui media s0sial. Rasi0nal tindakan hanya berdasarkan atas fakt0r beliau sedang memakai pakaian seragam jurur4wat.

Mengapa se0rang jurur4wat berpakaian seragam cuba memberi pendidikan kesihatan pembasuhan tangan dengan betul dikenakan tindakan 0leh pihak atasan.

Adakah beliau cuba mempr0m0sikan pr0duk atau mengiklankan dirinya untuk kepentingan diri? Adakah beliau menunjukkan kaedah yang salah dalam menyebarkan pendidikan kesihatan yang berguna kepada masyarakat memandangkan penul@ran w4bak C0V1D19.

Hal ini sungguh mengecew@kan! Kita sebagai jurur4wat seharusnya tahu bahawa tugas hakiki se0rang jurur4wat bukan hanya terikat di w4d dan klinik semata-mata. Setiap kali diberi peluang, se0rang jurur4wat yang berfikiran kr1tis akan cuba ambil kesempatan untuk mendidik masyarakat tentang maklumat kesihatan yang betul.

Adalah dinyatakan bahawa jurur4wat seharusnya senantiasa mendidik masyarakat tidak kira masa, tempat atau individu, seperti yang disarankan Internati0nal C0uncil 0f Nurses sempena Hari Jurur4wat 2020.

Pihak atasan yang cuba mengekang jasa dan usaha baik jurur4wat menyebarkan ilmu melalui media s0sial adalah kami kira sebagai j@hil, cetek dan tidak memahami akan apa itu kejurur4watan, semangat dan nilai kejurur4watan sebenar.

Pada mereka, jurur4wat itu mempunyai tanggungjawab hanya di penempatan klinikal semata-mata, dan tidak seharusnya melaksanakan pendidikan kesihatan berterusan kepada masyarakat tanpa mengira masa dan ketika.

Apakah pada masa akan datang, jurur4wat tidak lagi b0leh melaksanakan kempen kesihatan diluar h0spital? Apakah jurur4wat kini tidak lagi b0leh memberi pendidikan kesihatan secara bebas?

M0h0n ambil perhatian terhadap i5u ini. Jangan kita bersikap inferi0r terhadap karier sendiri sehinggakan usaha individu untuk mempr0m0sikan kesihatan awam dan kejurur4watan kepada masyarakat.

Dah penat dengan g0l0ngan atasan yang tak celik! Apa Kata Anda. M0h0n maaf jika ada tersilap dan s@lah..Terima Kasih! Kredit Delegati0n 0f Nurses

Leave a Reply